पोलीस भरती तलाठी भरती आरोग्य भरती chalu ghadamodi अश्या सर्व स्पर्धात्मक परीक्षा करीता चालू घडामोडी अतिशय महत्वाच्या ठरतात कारण विद्यार्थ्यांचे सिलेक्शन हे एक दोन मर्कामुळे राहते त्यामुळे चालू घडामोडी अभ्यासने महत्वाचे ठरते.


chalu ghadamodi


Post a Comment

Previous Post Next Post