जिल्हा परिषद भरती ,आरोग्य भरती , पोलीस भरती , कृषीसेवक भरती अश्या सर्व  भरतीकरता (Chalu Ghadamodi In Marathi) चालू घडामोडी या अतिशय महत्वाच्या important ठरतात. 

चालू घडामोडीची योग्य रित्या अभ्यासने गरजेचे आहे तर तुम्ही महत्वाच्या १० MCQ पाहू शकता. 
Post a Comment

Previous Post Next Post