सर्व सरळसेवा परीक्षा करता ( rajyaghatana)राज्यघटनेवरील काही ठराविक प्रश्न विचारले जातात.

खास करून राज्यघटना वरील प्रश्न जास्त महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत विचारले जातात आणि  तलाठी भरती , पोलीस भरती , आरोग्य भरती अश्या भरतीकरता देखील राज्यघटनेवरील प्रश्न विचारतात त्यामुळे हे ऑनलाईन प्रश्न करावेत. 


rajyaghatana

Post a Comment

Previous Post Next Post