सर्व स्पर्धा परीक्षा मध्ये चालू घडामोडी (mpsc chalu ghadamodi)हा विषय सर्वात महत्वाचा ठरतो कारण प्रत्येक विदयार्थी हा चालू घडामोडी यावरील प्रश्नांची उत्तरे देताना गलत करतो , त्यामुळे काही परीक्षांत त्याचा नंबर लागण्यापासून चुकतो.

त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांनी चालू घडामोडी हा विषय व्यवस्तीत करावा आणि त्यासाठी  आपण चालू घडामोडी mcq घेण्यास सुरुवात केली आहे.


mpsc chalu ghadamodi
!!चालू घडामोडी!!

Post a Comment

Previous Post Next Post